حالت نمایش

آموزش فنی و حرفه ای صفحه ۱

آموزش جامع و کاربردی توتال استیشن

آقای مهندس کیان
تلفن: ۰۴۱-۳۴۴۴۳۶۵۵ & ۰۹۱۴۱۱۴۵۳۳۸
آموزش جامع و کاربردی توتال استیشن مارک های ( LEICA, PENTAX,NIKON,SANDING)به همراه آموزش نرم افزار تخلیه اطلاعات و تغییر فرمت اطلاعات فراخوانی شده از دوربین بصورت جلسات فشرده علمی در تبریز خصوصی و نیمه خصوصی
آموزش جامع و کاربردی توتال استیشن