حالت نمایش

آموزش ورزشی صفحه ۱

IELTS آیلتس با نمره دلخواه شما100% تضمینی

اکادمی زبان ایران
تلفن: ۰۹۱۹۹۳۴۶۰۷۴
IELTS آیلتس با نمره دلخواه شما100% تضمینی ایلتس تضمینی بانمره دلخواه شما ۱۰۰٪‏ تضمینی - Higher IELTS Score Guaranteed آیا امید خود را در کسب ایلتس از دست داده اید ؟ آیا بارها در آزمون ایلتس شرکت کرده اید و نتیجه نگرفته اید ؟ آیا به خاطر عدم داشتن ایلتس از ورود به دانشگاه یا کشور مورد ن...
IELTS آیلتس با نمره دلخواه شما100% تضمینی

اموزش و جذب بازیکنان زیر15سال برای یک تیم ورزشی

محمد یعقوبی نژاد
تلفن: ۰۹۳۵۳۸۲۱۸۳۷
تبم شهید صیاد شیرازی در نظر دارد بازیکنان متولد80به بالا رو در تیم خود جذب کند.
اموزش و جذب بازیکنان زیر15سال برای یک تیم ورزشی