حالت نمایش

استخدام خدماتی صفحه ۱

استخدام کارگر خانم با سابقه کار جهت کار در رستوران

تلفن: ۰۸۶-۳۸۲۲۲۲۱۰۸
استخدام کارگر خانم با سابقه کار جهت کار در رستوران-الویت با کسانی میباشد که سابقه کار مفید در رستوران یا تالار داشته باشند.
استخدام  کارگر خانم با سابقه کار جهت کار در رستوران

دعوت به همکاری از اپیلاسیون کار حرفه ای

تلفن: ۸۸۰۳۹۴۰۱
زیبایی آفتابگون اپیلاسیون کار _ناخن کار_آرایشگر ماهر با مشتری حرفه ای نیازمندیم پورسانت.اجاره 88039401
دعوت به همکاری از اپیلاسیون کار حرفه ای