حالت نمایش

استخدام مدرس و مربی صفحه ۱

همکاری با آموزشگاههای خصوصی

مجید اسماعیلی
تلفن: ۰۹۳۰۹۴۵۴۲۸۵
اینجانب دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک از دانشگاه صنعتی سیرجان آماده همکاری با آموزشگاههای خصوصی به منظور تدریس دروس محاسباتی مهندسی عمران و ریاضیات دبیرستان به صورت توافقی میباشم. در صورت تمایل تماس بگیرید.
همکاری با آموزشگاههای خصوصی