حالت نمایش

استخدام هنری فرهنگی صفحه ۱

پذیرش بازاریاب با پورسانت بالا بدون محدودیت سنی

گروه هنری هنرگرا
تلفن: ۰۹۳۶۷۵۴۷۸۵۴
استخدام بازاریاب با پورسانت بالا و بدون محدودیت مکانی و زمانی و سنی گروه فرهنگی هنری و سایت هنرگرا در زمینه جذب تبلیغات داخل مترو، کنسرتها، رادیو و تلویزیون، فیلمها، جشنواره ها و مراسمها و... فعالیت دارد. فلذا تمامی بازاریابها یا عزیرانی که تبلیغ دهنده یا اسپانسر تبلیغاتی، حتی یک مورد به گروه هنرگر...
پذیرش بازاریاب با پورسانت بالا بدون محدودیت سنی