حالت نمایش

استخدام پزشکی و درمان صفحه ۱

جابجایی پرستار از کرمانشاه به اصفهان

بهروز کریمی
اینجانب کارشناس پرستاری شاغل در بیمارستان 750 تخت خوابی امام رضا کرمانشاه ، مایل به جابجایی با پرستار هم تراز خود در یکی از بیمارستان های شهر اصفهان هستم.(آقا)o9217650654_09226528661
جابجایی پرستار از کرمانشاه به اصفهان

استخدام پرستار تحصیلکرده برای کودک،سالمند و بیمار

مرکز پرستاری توانبخش
تلفن: ۰۲۱۲۲۶۱۰۳۷۵
مرکز پرستاری توانبخش دارنده شماره ثبت 203924 و شناسه ملی 10102456146 واقع در تهران با بیش از 13 سال سابقه درخشان و بهره گیری از نیروهای مجرب و دلسوز جهت ارائه کلیه خدمات مراقبت و نگهداری از سالمند، بیمار و کودک در منزل با عقد قرارداد رسمی وضمانت های لازم در خدمت خانوداه های محترم متقاضی میباشد. ا...
 استخدام پرستار تحصیلکرده برای کودک،سالمند و بیمار