حالت نمایش

خدمات آموزشی صفحه ۱

مشاوره تحصیلی و امادگی برای کنکور

مشاوره رشذ
تلفن: ۰۹۱۷۸۶۶۸۹۶۶
مشاوره تحصیلی افزایش هوش و یادگیری بوسیله دستگاه نوروفیدبک انتخاب رشته برنامه ریزی تحصیلی مهارت تست زنی
مشاوره تحصیلی و امادگی برای کنکور

مشاوره و انجام پژوهش های تخصصی دانشگاهی در مقاطع ارشد و دکتری

ماددانش پژوهان
تلفن: ۰۲۱۴۴۲۶۸۵۴۵
پروژه - تحقیق- مقاله - پایان نامه ارشد - رساله دکتری - استخراج مقاله از پایان نامه- اخذ پذیرش مقالات ISI- نگارش صفر تا صد مقاله و چاپ تضمینی-تقویت رزومه دکتری و پذیرش دانشگاه های داخل و خارج کشور - تبدیل پایان نامه و رساله به کتاب صفر تا 100 02144268545 - 02144268537 - 02147620118 تلفن گویا 09102...
مشاوره و انجام پژوهش های تخصصی دانشگاهی در مقاطع ارشد و دکتری