حالت نمایش

خدمات توانبخشی صفحه ۱

توالت فرنگی برقی

کاوه
تلفن: ۴۴۲۳۱۱۱۹
همیار بهداشت سالمند همیار بهداشت سالمند, دستگاهی می باشد برای کمک به سالمندان و کسانی که دارای درد آرتروز و یا ضعف عضلانی و یا به صورت کلی برای نشستن و بلند شدن با مشکل مواجه هستند , این دستگاه به صورت الکترونیکی فرد را برای نشستن و یا بلند شدن بر روی سرویس کمک می کند به صورتی که کمترین فشار به زان...
توالت فرنگی برقی