اخذ اقامت گرجستان از طریق ثبت شرکت بین المللی

تلفن: ۰۹۱۰۹۷۹۹۵۹۲
نام : جورجیا سرویس

دپارتمان امور اراضی

تلفن: ۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۴-۶
نام : موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی

بهترین وکیل ایران آمل

تلفن: ۰۱۱۴۴۲۹۲۲۷۷ ۰۱۱۴۴...
نام : قادیپور

مرکز صدور کد رهگیری آذر سهند

تلفن: ۰۹۱۴۳۱۸۹۰۵۷
نام : mehdi

حفاظت فیزیکی

تلفن: ۰۹۱۵۳۰۴۹۵۲۶
نام : صدیقی فرد

چاپ آگهی روزنامه رسمی شرکت (در 12 روز)

تلفن: ۰۹۱۵۲۳۷۷۸۶۸
نام : امیدی

مشاوره و وکالت

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۲۷۱۱۵
نام : سیدناصرمعصومیان راد

وکیل خانواده طلاق مهریه نفقه طلاق توافقی

تلفن: ۴۴۲۷۲۱۷۱
نام : روزبهانی

وکیل چک

تلفن: ۴۴۲۷۲۱۷۱
نام : روزبهانی
حالت نمایش

خدمات قانونی حقوقی صفحه ۱

کار و امور استخدامی

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی
تلفن: ۸۸۵۴۳۰۸۴ ۸۸۸۴۰۳۳۵
موسسه حقوقی دادپویان حامی در خصوص امور مربوط به کار و امور استخدامی خدمات ذیل را ارائه مینماید: 1- ارائه مشاوره در خصوص امور مربوط به اشتغال 2- تنظیم قراردادهای استخدام موقت و دائم 3- امور تأمین اجتماعی و بیمه کارکنان و بیمه مسئولیت کارفرما 4- وکالت در دعاوی روابط کار و بیمه و تأمین اجتماعی...
کار و امور استخدامی

دپارتمان امور پیمان و پیمانکاری

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی
تلفن: ۸۸۸۴۰۳۳۵-۸۸۵۴۳۰۸۴
پروژه های عمرانی حجم زیادی از اسناد و قراردادها را در بر می گیرد و هر یک از این پروژه ها روابط اقتصادی و حقوقی متعددی را بین اشخاص حقوقی یا عمومی ایجاب می نماید از هنگام مناقصه و مزایده و فرآیند انتخاب پیمانکاران تا زمان انعقاد قرارداد و نهایتاً اجراء و تحویل پروژه بروز رقابت و تعارض منافع میان ذینف...
دپارتمان امور پیمان و پیمانکاری

دپارتمان امور اراضی

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی
تلفن: ۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۴-۶
اراضی ، املاک ، ثبت و شهرداری موسسه حقوقی داد پویان حامی با همراهی وکلای متخصص و کارشناسان مجرب امور اراضی و ثبتی و کارشناسان امور شهری و شهرداری آماده ارائه خدمات ذیل به اشخاص حقیقی ، حقوقی ، سازمان ها و ارگان ها می باشد. ● دعاوی مربوط به تصمیمات و آراء ادارات منابع طبیعی ● دعاوی مربوط به تصمیما...
دپارتمان امور اراضی

موسسه حقوقی

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی
تلفن: ۸۸۵۴۳۰۸۴
موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی موسسه ای خصوصی و مستقل است که تحت شماره ۲۸۲۶۹ در دفتر ثبت موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن تهران است . این موسسه خدمات حقوقی و تخصصی خود را در حوزه های داخلی و بین المللی به اشخاص حقیقی و حقوقی،اعم از سازمان ها،شرکت ها و موسسات دولتی و غیردولت...
موسسه حقوقی

دپارتمان امور خانواده

امور خانواده موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در این زمینه خدماتی را به شرح ذیل ارائه می نماید: • وکالت و مشاوره حقوقی در اثبات نسب • وکالت و مشاوره حقوقی در نفی نسب • وکالت و مشاوره حقوقی در اثبات کفالت (تحت تکفل بودن) • وکالت و مشاوره حقوقی در اثبات رجوع • وکالت و مشاوره حقوقی در ثبت واق...
دپارتمان امور خانواده

دپارتمان بورس و اوراق بهادار

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی
تلفن: ۸۸۵۴۳۰۸۴-۶
موسسه حقوقی بین المللی دادپویان با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری مجرب در امور بورس و اوراق بهادار آمادگی ارائه خدمات به شرح زیر را دارد: • دعاوی مربوط به خصوصی سازی و قوانین مربوطه • قبول وکالت در امور مربوط به شرکتهای تأمین سرمایه • دعاوی سهامداران له یا علیه شرکتهای فعال در بورس اوراق بها...
دپارتمان بورس و اوراق بهادار

موسسه حقوقی

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی
تلفن: ۸۸۵۴۳۰۸۵
موسسه حقوقی بین المللی «دادپویان حامی» موسسه ای خصوصی و مستقل است که تحت شماره ۲۸۲۶۹ در دفتر ثبت موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن تهران است . این موسسه خدمات حقوقی و تخصصی خود را در حوزه های داخلی و بین المللی به اشخاص حقیقی و حقوقی،اعم از سازمان ها،شرکت ها و موسسات دولتی و غیردو...
موسسه حقوقی

مشارکت در ساخت و پیش فروش

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی
تلفن: ۸۸۵۴۳۰۸۵
گروه وکلای مجرب و متخصص موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی آماده ارائه هرگونه مشاوره تخصصی در زمینه تنظیم قراردادهای پیش فروش می باشد. • تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت در قالب های گوناگون • تنظیم قراردادهای پیش فروش آپارتمان در قالب های گوناگون • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در الزام به تنظیم سن...
مشارکت در ساخت و پیش فروش

دپارتمان اتحادیه ها و انجمن های تخصصی

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی
تلفن: ۸۸۵۴۳۰۸۴-۶
موسسه حقوقی و داوری بین المللی دادپویان حامی موسسه ای خصوصی و مستقل است که تحت شماره ۲۸۲۶۹ در دفتر ثبت موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن تهران است . این موسسه خدمات حقوقی حرفه ای و تخصصی خود را در حوزه های داخلی و بین المللی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از سازمان ها، شرکت ها و موسسات...
دپارتمان اتحادیه ها و انجمن های تخصصی

دپارتمان اوقاف و اراضی وقفی

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی
موسسه حقوقی بین المللی دادپویان با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری مجرب در امور اوقاف و اراضی وقفی آمادگی ارائه خدمات به شرح زیر را دارد: • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در تولیت • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی درمعامله اعیانی املاک دارای عرصه وقفی • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در ادعای وقفیت املاک ...
دپارتمان اوقاف و اراضی وقفی

موسسه حقوقی

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی
تلفن: ۸۸۵۴۳۰۸۵
موسسه حقوقی بین المللی «دادپویان حامی» موسسه ای خصوصی و مستقل است که تحت شماره ۲۸۲۶۹ در دفتر ثبت موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن تهران است . این موسسه خدمات حقوقی و تخصصی خود را در حوزه های داخلی و بین المللی به اشخاص حقیقی و حقوقی،اعم از سازمان ها،شرکت ها و موسسات دولتی و غیردو...
موسسه حقوقی

اخذ اقامت گرجستان از طریق ثبت شرکت بین المللی

جورجیا سرویس
تلفن: ۰۹۱۰۹۷۹۹۵۹۲
اقامت گرجستان از طریق ثبت شرکت بین المللی شما از طریق ثبت شرکت خود در گرجستان می توانید تقاضای اقامت خود را بدهید ، این روش یکی از بهترین روش های اخذ اقامت در گرجستان است که شما به عنوان کارآفرین نامیده شده و شروع به فعالیت اقتصادی کرده، البته این مورد نیاز به نگهداری حساب ها و مالیات شرکت دارد ...
 اخذ اقامت گرجستان از طریق ثبت شرکت بین المللی

وکالت در پرونده های کیفری

عدالتخواه
تلفن: ۰۹۱۲۱۴۳۹۲۵۲
موسسه حقوقی دفاع یاران عدالتخواه مشاوره و وکالت در کلیه پرونده های جزایی- جرایم مواد مخدر - چک برگشتی درخواست و پیگیری تخفیف مجازات طرح شکایت علیه انواع مزاحمت های تلفنی و اینترنتی در فضای مجازی و پیامکی دریافت دیه تصادفات حتی در موارد نداشتن بیمه نامه وکالت در پرونده های تصرف عدوانی کلیه ام...
وکالت در پرونده های کیفری

موسسه حقوقی ملکه عدالت تاوریژ به شماره ثبت2436

فاطمه شقاقی
تلفن: ۰۹۱۴۸۹۳۷۶۸۱ ۰۹۱۴۸...
مشاوره و قبول دعاوی در امور حقوقی،کیفری،خانواده و چک ثبت برند(نام تجاری)-کارت بازرگانی ثبت شرکت(تغییر موضوع شرکت،ورود شخص جدید،کاهش سرمایه،افزایش سرمایه،تغییر آدرس) با اطمینان کامل کار خود را به ما بسپارید.
موسسه حقوقی ملکه عدالت تاوریژ به شماره ثبت2436

وکیل پایه یک و مشاوره حقوقی و وکالت توسط دکترای حقوق

وکیل پایه یک
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۹۹۱۱
ارائه خدمات حقوقی تخصصی توسط وکیل پایه یک دادگستری، دارای مدرک دکترای حقوق: • وکالت • مشاوره حقوقی • کارگاهها و سمینارهای تخصصی • دوره های آموزشی تخصصی حقوق 02188689912 http://www.drsoheiltaheri.com انواع مشاوره حقوقی و وکالت امور حقوقی و کیفری و وکالت خانواده توسط وکیل پایه یک دادگستری با ...
وکیل پایه یک و مشاوره حقوقی و وکالت توسط دکترای حقوق

مشاوره حقوقی و وکالت موسسه حقوقی رواق عدالت

مؤسسه رواق عدالت
تلفن: ۰۲۱۲۲۹۱۴۰۷۶
مؤسسه حقوقی رواق عدالت با وکلای پایه یک مجرب، متعهد و کاردان و با بکارگیری اساتید و حقوقدانان برجسته و با تلفیق توانمندیهای علمی و اجرایی، به دنبال برطرف نمودن مشکلات محسوس حقوقی اشخاص، سازمانها و شرکتها می باشد http://www.ravaghedalat.com مرکز مشاوره حقوقی رواق عدالت افتخار دارد با جمعی از حقوق...
مشاوره حقوقی و وکالت موسسه حقوقی رواق عدالت

وکیل پایه یک دادگستری

محسن رادمرد
تلفن: ۰۹۱۷-۷۷۱--۶۱۳۲
پذیرش وکالت در دعاوی کیفری و حقوقی 13 سال سابقه در امور وکالت 0917-771-6132 تلفن 0917-771-6132 :Whats app
وکیل پایه یک دادگستری

سرویس مشــــــــاوره حقوقی تلفنـــی - اصفهان

راوش
تلفن: ۰۹۱۳۳۱۱۲۹۴۰
تمـــــاس از تلفن ثابت با شمــــاره 9730267 فقط در محدوده مخابرات شهراصفهان در طول روز بسیاری از خانواده ها امکان و فرصت صحبت رو در رو با مشاور را پیدا نمیکنند و از این رو تلفن به عنوان یک وسیله عمومی‌ و در دسترس میتواند به راحتی‌ وسیله ارتباط افراد با یکدیگر شود و سبب صرفه جویی در وقت و هزینه ...
سرویس مشــــــــاوره حقوقی تلفنـــی  - اصفهان

مشاوره حقوقی گیلان رشت لاهیجان آستانه وقبول وکالت

محمد طهرانی
تلفن: ۰۹۱۱۸۲۸۹۳۹۷
مشاوره حقوقی رایگان قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری خانواده طلاق توافقی مهریه استرداد جهیزیه حضانت اثبات مالکیت ابطال سند الزام به تنظیم سند و . . .
مشاوره حقوقی گیلان رشت لاهیجان آستانه وقبول وکالت

گروه وکلای حقوقی ادیسه

کاوه
تلفن: ۰۲۱۸۷۱۶۳ ۰۹۳۳۷۹۶۵۰۰۶ ۰۹۱۲۳۱۱۹۶۵۴
وکلای مجرب پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی وکلای پاسخگو و پیگیر مشاورین امین و و کلای مقتدر پذیرش دعاوی و ارایه مشاوره حقوقی و تخصصی درامور: کیفری: فروش مال غیر ، کلاهبرداری، ضرب وجرح ، خیانت درامانت، دیه، موضوع اصل 49 قانون اساسی حقوقی: مطالبه وجه ، چک، استرداد لاشه چک ، مطالبه خسارت و تاخ...
گروه وکلای حقوقی ادیسه

ورشکستگی وقراردادهای تجاری

مدیر دفتر موسسه
تلفن: ۰۱۱۴۴۲۹۲۲۷۷,۰۱۱۴۴...
وکیل سیدحسین موسوی با گروهی متشکل از کارشناسان برجسته مالی ومالیاتی وحقوقی و کادری مجرب اداری آماده خدمت رسانی به شرکتها،تجار و موسسات مالی
ورشکستگی وقراردادهای تجاری

وکیل حقوقی خانوادگی کیفری چک

روزبهانی
تلفن: ۴۴۲۷۲۱۷۱
دفتر وکالت خانم روزبهانی عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز ................................ ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در امور : مشاوره حقوقی ملکی مشاوره حقوقی کیفری مشاوره حقوقی خانواده مشاوره حقوقی شرکتها مشاوره حقوقی ثبت احوال مشاوره حقوقی انحصار وراثت مشاوره ایر...
وکیل حقوقی خانوادگی کیفری چک

انجام خدمات سند ملک

ابراهیمی
تلفن: ۰۹۳۵۶۲۱۹۳۲۴
ثبت نام ماده 147 یا تعیین تکلیف املاک بدون سند. 09356219324
انجام خدمات سند ملک

موسسه خدمات حقوقی طنین دادخواهان آستارا

اعظم توکلی
تلفن: ۰۹۱۱۹۸۵۷۸۳۵
شماره ثبت : 73 زیر نظر وکلای مجرب دادگستری تنظیم : دادخواست – شکوائیه - اظهارنامه – لوایح حقوقی و کیفری پذیرش پرونده های : حقوقی – کیفری – خانواده و ثبتی با ارجاع به وکلای مجرب در هر زمینه به مدیریت : اعظم توکلی آدرس : آستارا – میدان امام خمینی (ره) – پاساژ حیدرزاده – پلاک 18 تلفن : 091198578...
موسسه خدمات حقوقی طنین دادخواهان آستارا

موسسه حقوقی ملکه عدالت تاوریژ به شماره ثبت2436

فاطمه شقاقی
تلفن: ۰۹۱۴۸۹۳۷۶۸۱ ۰۹۱۴۸...
مشاوره و قبول دعاوی در امور حقوقی،کیفری،خانواده،چک ثبت برند(نام تجاری) کارت بازرگانی ثبت شرکت(تغییر موضوع شرکت،ورود شخص جدید،کاهش سرمایه،افزایش سرمایه،تغییر آدرس) با اطمینان خاطر کار خود را به ما بسپارید.
موسسه حقوقی ملکه عدالت تاوریژ به شماره ثبت2436

صدور سریع و ارزان گواهینامه های ایزو با اعتبار بین

شرکت بهسان ویژن پاسارگاد
تلفن: ۲۲۸۹۶۲۲۵ ۱۰ خط)
تلفن: 02122850101 فکس:22225807 شرکت مشاو اخذ ایزو9001 | اخذ ایزو | اخذ گواهینامه ایزو22000 | شرکت مشاور ایزو | ISO 9001 شرکت ایزو | اخذ ایزو | اخذ گواهینامه ایزو | مشاور ایزو | ISO22000اخذ مجوز FDa شرکت بهسان ویژن پاسارگاد - ارائه مشاوره، آموزش و صدور انواع گواهینامه های بین المللی استاندارد ...
صدور سریع و ارزان گواهینامه های ایزو با اعتبار بین

ثبت ازدواج موقت در دفترچه معتبر رسمی

سردفتر آقای حسین حسینی
تلفن: ۰۲۱۲۲۵۹۱۱۱۴ ۰۹۱۲۱...
ازدواج موقت ثبت ازدواج دائم و ازدواج موقت در دفترچه معتبر رسمی دفتر رسمی ازدواج 109 شماره مجوز 23665/101 ازدواج دائم همراه با سالن عقد مجلل در منطقه شمیران با ظرفیت 80 نفر و آماده برگزاری جشن های نامزدی ، عقد و غیره با امکان پذیرایی کامل بصورت سرو سرویس (غذا، می...
ثبت ازدواج موقت در دفترچه معتبر رسمی

کارشناس رسمی دادگستری _ امور مهاجرت _ کانادا

سارا راد
تلفن: ۰۹۱۲۶۹۴۴۰۹۳
سارا راد ** کارشناس رسمی دادگستری ««««»»»»» 09126944093 www.krdrs.com 2225863 »»»»«««« ارزیابی رسمی املاک گروه کارشناسان رسمی دادگستری ***************************** 1- ارزیابی و کارشناسی زمین ، ساختمان ،...
کارشناس رسمی دادگستری _ امور مهاجرت _ کانادا

وکیل دعاوی وکیل پایه یک دادگستری وکیل خانواده

موسسه حقوقی چتر عدالت
تلفن: ۸۸۸۱۳۷۸۸,۰۹۱۲۲۸۰۶۰۰۴
ما میتوانیم وکیل حقوقی (lawyer ) ، کیفری (Criminal lawyer ) ، ملکی ، وکیل خانوادگی (Family Lawyer ) و وکیل ثبتی شما باشیم . اگر به دنبال یک موسسه حقوقی معتبر و مطمئن برای انجام امور حقوقی خود هستید می توانید موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان را انتخاب کنید . از جمله خدمات ما در این مجموعه : • قبو...
وکیل دعاوی وکیل پایه یک دادگستری وکیل خانواده

وکیل و مشاوره حقوقی خانوادگی کیفری ثبتی

روزبهانی
تلفن: ۴۴۲۷۲۱۷۱
دفتر وکالت خانم روزبهانی وکیل پایه یک دادگستری عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز این دفتر وکالت خدمات حقوقی خود را در قالب ارائه مشاوره حقوقی وقبول وکالت در امور ذیل ارائه میدهد. حل مشکلات حقوقی شما با کمترین هزینه ممکن برای گرفتن وقت برای مشاوره تلفنی و یا حضوری با ما تماس بگیرید. ...
وکیل و مشاوره حقوقی خانوادگی کیفری ثبتی

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی املاک در مازندران

مهدی شهداد
تلفن: ۰۹۱۱۱۲۲۲۸۰۲۰
انجام امور کارشناسی رسمی دادگستری در استان مازندران در زمینه رشته امور راه و ساختمان و نقشه برداری ، شامل ارزیابی ملک ، زمین ، آپارتمان مسکونی ، املاک تجاری ، اداری ، تامین دلیل ، تهیه ترازنامه مهاجرت ، مساحی ، ارزیابی برای بانک ها ، ارزیابی املاک ، ارزیابی وثیقه ملکی ، مغازه ، عرصه و اعیان ، اجاره ...
کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی املاک در مازندران

ثبت علامت تجاری (برند) - اختراع - طرح صنعتی

جلال میرداوودی
تلفن: ۸۸۹۵۳۵۹۰-۸
موسسه رایان مشاور مالکیت فکری، حقوقی، کیفری و ثبتی در ایران و آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا ثبت علامت تجاری (برند) ، اختراع و طرح صنعتی جلال میرداوودی تلفن های تماس : 02188953590 - 98 02177628545 - 46 موبایل : 09128028374 ایمیل info@ipiniran.com خ شریعتی - بالاتر از 3راه طالقا...
ثبت علامت تجاری (برند) - اختراع - طرح صنعتی

وکالت در دادگاهها

جواد بابائی
تلفن: ۰۹۱۵۱۸۳۷۳۹۸,۰۵۱۴۷...
ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در دعاوی خانواده حقوقی کیفری انقلاب تجدیدنظر دیوان عالی دیوان عدالت
وکالت در دادگاهها

مشاوره حقوقی

مهدی یزدیان
تلفن: ۰۹۱۲۱۰۷۸۳۵۷
مشاوره حقوقی و قبول وکالت توسط وکلای پایه یک دادگستری قبول دعاوی: حقوقی کیفری ثبتی چک ملکی خانواده انحصار وراثت اجرای احکام دیوان عدالت اداری شهرداری مشاوره و مراجعه با تعیین وقت قبلی تلفنهای تماس : 09121078357 02166420151
مشاوره حقوقی

وکیل

خانم عنی زاده
تلفن: ۰۹۱۱۲۱۱۹۳۸۲
قبول کلیه دعاوی حقوقی و کیفری و مشاوره حقوقی زهرا غنی زاده:کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (وکیل پایه 1 دادگستری)
وکیل

وکیل پایه یک دادگستری

روزبهانی
تلفن: ۴۴۲۷۲۱۷۱
دفتر وکالت خانم روزبهانی عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز این دفتر وکالت خدمات حقوقی خود را در قالب ارائه مشاوره حقوقی وقبول وکالت در امور ذیل ارائه میدهد. ................................. دعاوی خانوادگی از قبیل طلاق ، مهریه ، نفقه ، تمکین ، حضانت ، فسخ نکاح و سایر دعاوی خانوادگی ....
وکیل پایه یک دادگستری