حالت نمایش

لوازم جانبی موبایل صفحه ۱

هندزفری پنهان ؛ هندزفری نامرئی موبایل

حمیدرضا نوشادها
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۳۷۹۲۷
هندزفری غیر قابل دید یا همان هندزفری نامرئی جهت تلفن همراه با این هندزفری موبایل می توانید بدون اینکه اطرافیان شما متوجه بشوند با تلفن همراه خود صحبت نموده و یا به فایلهای تلفن خود گوش فرا دهید. هندزفری نامرئی یا هندزفری مخفی موبایل با رابط های مختلف گردنبندی و یا رابط کارت بانکی که دقیقا به شکل ...
هندزفری پنهان ؛ هندزفری نامرئی موبایل