حالت نمایش

لوازم جانبی موبایل صفحه ۱

تقویت کننده امواج تلفن همراه

سعید نوشادها
تلفن: ۶۶۵۷۷۴۸۸ -۶۶۵۷۷۵۵۱
بوستر یا تقویت کننده تلفن همراه دستگاهی است در جهت تقویت میزان آنتن دهی تلفن همراه , به ویژه در مناطقی که آنتن دهی تلفن همراه بسیار ضعیف می باشد و یا نقاط کور که تلفن همراه هیچ سیگنالی دریافت نمی کند. این دستگاه بنابر میزان آنتن دهی تلفن همراه در محل و توان خروجی دستگاه, توان تقویت امواج تلفن همراه...
تقویت کننده امواج تلفن همراه