حالت نمایش

موسسات کاریابی صفحه ۱

پزشکان . مهندسین . مدیران و متخصصین علاقمند به

کاریابی بین المللی کارپیرا
تلفن: ۰۵۱۳۸۴۵۹۲۷۳
قابل توجه پزشکان . پرستاران . مهندسین . مدیران و متخصصین علاقمند به اشتغال و اقامت در اروپا بلوکارت، تنها مجوز رسمی و راهکار جامع ویژه متخصصین علاقه مند به کار و اقامت در اتحادیه اروپا کاریابی بین المللی کارپیرا نماینده انحصاری شبکه بلوکارت اتحادیه اروپا در ایران با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کا...
پزشکان . مهندسین . مدیران و متخصصین علاقمند به

فراخوان جذب متقاضی برای طرح استثنایی و تکرار نشدنی

کارپیرا
تلفن: ۰۵۱۳۸۴۵۹۲۷۳
فراخوان جذب متقاضی برای طرح استثنایی و تکرار نشدنی بلوکارت اتحادیه اروپا "با ظرفیت محدود" بلوکارت، تنها مجوز رسمی و راهکار جامع ویژه متخصصین علاقه مند به کار و اقامت در اتحادیه اروپا کاریابی بین المللی کارپیرا نماینده انحصاری شبکه بلوکارت اتحادیه اروپا در ایران با مجوز رسمی از وزار...
فراخوان جذب متقاضی برای طرح استثنایی و تکرار نشدنی