حالت نمایش

آگهی های پاكدشت

فروش زمین مسکونی شهرک انقلاب پاکدشت 200 متری شمالی نزدیک تهران

حسنی
تلفن: ۰۹۱۲۷۶۰۹۱۲۷
فروش قطعه زمین 200 متری در فاز جدید شهرک انقلاب پاکدشت در سه کیلومتری منطقه 15 شهرداری تهران (قیامدشت) دارای سند رسمی شش دانگ، با امکان اخذ جواز ساخت (پروانه ساختمان) با کاربری مسکونی، عرض گذر کوچه 12 متری ابعاد زمین 8 در 25 قطعه زمین شمالی، سه طرف زمین ساخته شده و محل زمین کاملا مشخص می ...
فروش زمین مسکونی شهرک انقلاب پاکدشت 200 متری شمالی نزدیک تهران