حالت نمایش

آگهی های قرچك

فروش محصولات آزبست هاشمی

هاشمی
تلفن: ۰۲۱۳۶۶۷۳۲۶۲-۰۹۱۲
پخش وفروش لوله های ساختمانی وسیمانی آزبست و فروش ورق ایرانیت موجدار 09121096547-02136673262- هاشمی
فروش محصولات آزبست هاشمی

نمایندگی شرکت فارسیت (هاشمی )

هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱,۳۶۱۴۸۷۸۳...
بزرگترین توزیع کننده وپخش لوله های آزبست فاضلاب وفشار قوی از سایز 60الی 600درکلاسهای BPN_CPN_DPNهمراه مانشون وواشر مربوطه - پخش لوله های آزبست ایرانیت آذریت پرسیت وپرمیت ازسایز80الی 1200درکلاسهایBPN_BPR_CPN_CPR_DPN _DPRهمراه مانشون وواشر مربوطه - توزیع وپخش ورق موجدار ایرانیت وفارسیت هاشمی 091210965...
نمایندگی شرکت فارسیت (هاشمی )

لوله سیمانی وساختمانی g,gi Hcfsj

محمد هاشمی
تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۶۵۴۷ ۳۶۱۴۸۷۸۱
لوله ومانشون آزبست لوله ساختمانی سیمانی آزبست آزبست سیمانی بتونی مسلح وغیر مسلح لوله چهارگوش و گرد ساختمانی شومینه و دود کش بخاری وهواکش کلاهک بوشن سه راهی ورق ایرانیت ولوله های فاضلاب وتحت فشار آبرسانی همراه مانشون وواشرهای آبندی - توری مرغی فنس و پشم شیشه - لوله آزبست هاشمی-02136673262 تلفکس 0912...
لوله سیمانی وساختمانی g,gi Hcfsj

فروش لوله پرمیت -ایرانیت -فارسیت واتصالات هاشمی

هاشمی
تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۶۵۴۷ ۳۶۱۴۸۷۸۱
بورس لوله و مانشون آزبست فاضلابی وفشار قوی همراه مانشون وواشر-فروش لوله ساختمانی ولوله سیمانی آزبست آزبست سیمانی بتونی مسلح وغیر مسلح لوله چهارگوش و گرد ساختمانی شومینه و دود کش بخاری وهواکش کلاهک بوشن سه راهی ورق ایرانیت ولوله های فاضلاب وتحت فشار آبرسانی همراه مانشون و واشرهای آبندی -- لوله آ...
فروش لوله پرمیت -ایرانیت -فارسیت واتصالات هاشمی

فروشگاه هاشمی _نمایندگی و مرکز پخش _تولید وتوزیع

محمد هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱ ۰۹۱۲۱۰۹۶۵۴۷
بورس لوله واتصالات آزبست ضدسولفات در سایز واندازه های 60الی 1200درکلاسهای PNوPRهمراه مانشون وواشرمربوطه فاضلابی وفشارقوی - ایرانیتی - فارسیتی - پرسیتی -پرمیت وآذریت-حمل به تمام نقاط کشور-فروش شیرواتصالات آبرسانی بانازلترین قیمت 09121096547-36673262تلفکس
فروشگاه هاشمی _نمایندگی و مرکز پخش _تولید وتوزیع

ورق ایرانیتی - فارسیتی - آذریت-

هاشمی
تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۶۵۴۷-۳۶۱۴۸۷۸۱
بزرگترین مرکزپخش ورق موجداروصاف ایرانیتی - ورق فایبر گلاس - ورق پلی کربنات 09121096547
ورق ایرانیتی - فارسیتی - آذریت-

آبرسانی نهرآبکاران

هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱,۳۶۱۴۸۷۸۳...
بزرگترین مرکز پخش لوله های سیمانی ساختمانی؛بتنی مسلح وغیر مسلح ورق موجدار آزبست ونانوآزبست صاف وموجدار درایران با نازلترین قیمت نمایندگی از 2شرکت بنام شرکت فارسیت دورود وشرکت فارسیت اهواز فروش وپخش ورقهای فایبرگلاس وپلی کربنات در اندازه های مختلف
آبرسانی نهرآبکاران

فروش لوله آزبست- وورق ایرانیت فارسیت

هاشمی
تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۶۵۴۷-۳۶۶۷
بزرگترین نمایندگی ومرکز پخش ورق موجدار وصاف فارسیتی استاندارد ولوله های آزبست فاضلاب فشارقوی وساختمانی در تمام سایزها
فروش لوله آزبست- وورق ایرانیت فارسیت

آزبست (نانو)

محمد هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱ ۰۹۱۲۱۰۹۶۵۴۷
فروش محصولات نانوآزبست هاشمی -بزرگترین توزیع کننده لوله وورق ایرانیتی وآزبستی - فروش لوله آزبست ساختمانی وسیمانی همراه بوشن وکلاهک وزانو - فروش لوله آزبست وبتونی جهت مصارف کشاورزی وپلهای عظیم راهسازی - ورق ایرانیتی وفایبرگلاس - لوله آزبست - مانشون آزبست - واشر آبندی - ازسایز 60 الی 1200در کلاسهای...
آزبست (نانو)