حالت نمایش

آگهی های رامشیر

جویای کار هستم

جاسم شریفی
تلفن: ۰۹۳۹۰۷۶۴۱۹۱
فوق دیپلم حسابداری هم دارم. کار دیگه ای هم انجام میدم. ممنون
جویای کار هستم