حالت نمایش

آگهی های قره آغاج

فروش معدن شن وماسه رودخانه ای 100 هکتار

جعفرعزیزپور
تلفن: ۰۹۱۴۹۲۴۲۵۱۲
فروش معدن شن وماسه رودخانه ای باکیفیت مناسب-2 محدوده 50 هکتاری ثبت شده-عقد قرارداد باامور آب-بابهترین موقعیت ارتباطی واقع درجاده میاندواب.میانه-مصالح مناسب برای بتن آماده واسفالت
فروش معدن شن وماسه رودخانه ای 100 هکتار