حالت نمایش

آگهی های کوار

شرکت خدماتی تامین نیرو کوار

شرکت تلاشگران صنعت برترنگین زاگرس
تلفن: ۰۷۱۳۷۸۲۴۲۷۰ ۰۹۱۹۵...
شرکت خدماتی تامین نیرو کوار در بخش نگهداری سالمند وکودک،فروشندگی و منشی گری ،شسته شوی فرش وخانه داری،استاکار وکارگر در بخش ساختمانی (از پی تا نما)وکشاورزی
شرکت خدماتی تامین نیرو کوار