حالت نمایش

آگهی های سيرجان

همکاری با آموزشگاههای خصوصی

مجید اسماعیلی
تلفن: ۰۹۳۰۹۴۵۴۲۸۵
اینجانب دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک از دانشگاه صنعتی سیرجان آماده همکاری با آموزشگاههای خصوصی به منظور تدریس دروس محاسباتی مهندسی عمران و ریاضیات دبیرستان به صورت توافقی میباشم. در صورت تمایل تماس بگیرید.
همکاری با آموزشگاههای خصوصی

تدریس خصوصی دروس عمران و مدارس

مجید اسماعیلی
تلفن: ۰۹۳۰۹۴۵۴۲۸۵
تحلیل سازه -ریاضیات عمومی 1و2-تکنولوژی بتن -ریاضیات دوم دبیرستان -ریاضیات سوم دبیرستان -ریاضیات مقطع راهنمایی -حساب دیفرانسیل و انتگرال -معادلات دیفرانسیل -استاتیک
تدریس خصوصی دروس عمران و مدارس