حالت نمایش

آگهی های شازند

رستوران زیتون

محمد رحیمی
تلفن: ۰۸۶۳۸۲۲۲۱۰۸-۰۹۱۸۸۴۹۹۰۴۴-۴۵
چلو کباب کوبیده-چلو جوجه-چلو ماهیچه-چلو گردن-چلو ماهی-چلومرغ...
رستوران زیتون