حالت نمایش

آگهی های چیتگر

نمایندگی لوله آزبست فارسیت (هاشمی)

هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱ ۰۹۱۲۱۰۹۶۵۴۷
بزرگترین فروشنده لوله واتصالات آزبست وورق موجدار ولوله ایرانیت - فارسیت - پرسیت - پرمیت وآذریت درایران همراه مانشون وواشر مربوطه 09121096547 با18سال سابقه درفروش ونصب لوله های آزبستی ازسایز60 الی 1200درکلاسهای PNوPR. هاشمی تلفکس 02136673262 برش لوله آزبست در اندازه های مختلف نماینده :شرکت ها...
نمایندگی لوله آزبست فارسیت (هاشمی)

فروش لوله پرمیت -ایرانیت -فارسیت واتصالات مربوطه

هاشمی
تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۶۵۴۷-۳۶۶۷
فروش لوله ومانشونهای پرمیت -پرسیت -ایرانیت آذریت وفارسیتی همرا ه واشرمربوطه فاضلابی وفشارقوی - فروش جداگانه مانشون آزبست وواشر درسایز واندازه های مختلف - توزیع کننده ورقهای موجدار وصاف فروش لوله واتصالات آزبست هاشمی09121096547 ارسال به تمام نقاط ایران
فروش لوله پرمیت -ایرانیت -فارسیت واتصالات مربوطه

فروشگاه نهرآب کاران

هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱,۳۶۱۴۸۷۸۲...
نمایندگی رسمی از شرکت فارسیت دورود وشرکت فارسیت اهواز لوله واتصالات آزبست هاشمی فروش کلیه واشرهای آبندی گرد - تخت ولبه دار ورقهای پلی کربنات ورف فایبر گلاس -- لوله آزبست و مانشون و واشر مربوطه - محصولات آزبستی هاشمی ، ورق موجدار وصاف ایرانیتی، لوله سیمانی وساختمانی، فروش الیاف نسوز -تولید ب...
فروشگاه نهرآب کاران

فروش ورق ایرانیت ولوله آزبست هاشمی

هاشمی
تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۶۵۴۷-۰۲۱۳
بزرگترین مرکز پخش ورق ایرانیت استاندارد ولوله آزبست فاضلاب ؛فشارقوی وساختمانی همراه بوشن واتصالات مربوطه نمایندگی از شرکت فارسیت :هاشمی 09121096547 لوله بتنی مسلح تاسایز 2000همراه واشر مربوطه لوله گرد وچهارگوش ساختمانی - دودکش وپکیج
فروش ورق ایرانیت ولوله آزبست هاشمی

لوله ساختمانی گرد وچهارگوش

هاشمی
تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۶۵۴۷,۳۶۱۴۸۷۸۱
1-بورس لوله های گردوچهارگوش ساختمانی جهت دودکش وشومینه همراه اتصالات - آزبستی و سرامیکی- 2-لوله های آزبستی فاضلاب وفشار قوی همراه مانشون و واشر آبندی 02136673262
لوله ساختمانی گرد وچهارگوش

آبرسانی هاشمی

هاشمی
تلفن: ۰۲۱۳۶۶۷۳۲۶۲
تولید تهیه وتوزیع لوله های بتنی مسلح ؛لوله های سیمانی وساختمانی ؛لوله های آزبست فاضلاب وفشار قوی درکلیه سایز ها وکلاسهای مختلف همراه با واشر ومانشونهای مربوطه .09121096547
آبرسانی هاشمی

فروشگاه هاشمی _نمایندگی و مرکز پخش _تولید وتوزیع

محمد هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱ ۰۹۱۲۱۰۹۶۵۴۷
ویژه ورق موجدار آزبست ایرانیت وفارسیت - لوله و اتصالات آزبست هاشمی ، بتونی ، سیمانی و ساختمانی - لوله آزبست و مانشون و واشر مربوطه -تولیدکننده بلوک های سیمانی در ابعاد مختلف توزیع کننده لوله های ساختمانی با نازلترین قیمت تهیه و توزیع لوله های آزبست فاضلاب وتحت فشار همراه مانشون و واشر از سایز...
فروشگاه هاشمی _نمایندگی و مرکز پخش _تولید وتوزیع

خریدار مزایده لوله آزبست فارسیت دورود

هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱ ۰۹۱۲۱۰۹۶۵۴۷
خریدارکلیه اجناس لوله ؛مانشون وواشرهای آزبست شرکت دورود 1-فروش لوله های آزبست فاضلابی وفشار قوی از سایز80الی 600 2-فروش مانشون های فاضلاب وفشار قوی از سایز 80الی 600در کلاسهای مختلف 3- فروش واشرهای آبندی مانشون درسایز وکلاسهای مختلف 09121096547-09122762830-02136673262
خریدار مزایده لوله آزبست فارسیت دورود

شرکت فارسیت دورود لرستان (نمایندگی هاشمی)

محمد هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱ ۰۹۱۲۱۰۹۶۵۴۷
بورس بزرگترین توزیع کننده لوله های ساختمانی آزبست فاضلابی وفشار قوی همراه مانشون وواشرمربوطه -لوله سیمانی همراه بوشن سه راه زانو وکلاهک لوله گرد وچهار گوش جهت شومینه ودود کش - فروش ورق ایرانیت موجدار وصاف - آردواز -لوله آزبست فاضلاب وفشار قوی همراه مانشون وواشر مربوطه-آزبست هاشمی - 09121096547 تهیه...
شرکت فارسیت دورود لرستان (نمایندگی هاشمی)

تولیدتهیه وتوزیع کلیه ورق ولوله آزبست

هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱,۳۶۱۴۸۷۸۳...
- نمایندگی (فارسیت دورود وفارسیت اهواز)وبزرگترین توزیع کننده لوله های آزبست فاضلاب و فشار قوی در سایزهای 60 الی 1200 و کلاسهای PN و PR همراه مانشون و واشر آبندی(گرد؛تخت ؛لبه دارفرم؛شیاردار؛گلندی؛تایتون وژوئن) . 2 - فروش لوله های آزبست ساختمانی ، آزبست سیمانی همراه بوشن ، کلاهک و زانو آزبستی گرد و ...
تولیدتهیه وتوزیع کلیه ورق ولوله آزبست

g,gi Hcfsj لوله های آزبست رضا هاشمی

محمد هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱ ۰۹۱۲۱۰۹۶۵۴۷
محصولات آزبست هاشمی _لوله آزبست -مانشون آزبست -لوله ساختمانی -لوله آزبست ساختمانی- برش لوله وورق- لوله آزبست ازسایز60-الی1200-درکلاسهای -bpn-cpn-dpn-bpr-cpr-dprهمراه مانشون و-واشرمربوطه آزبست هاشمی لوله آزبست ضدسولفات فارسیت -ایرانیت -وغیره لوله آزبست سیمانی -آزبست ساختمانی- آزبست -مانشون آزبست -لول...
g,gi Hcfsj لوله های آزبست رضا هاشمی

محصولات آزبست هاشمی

هاشمی
تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۶۵۴۷-۳۶۶۷
بزرگترین توزیع کننده لوله واتصالات ساختمانی ؛سیمانی ؛فاضلاب وآبرسانی - بورس لوله های ساختمانی سیمانی آزبستی همراه بوشن وزانو - سه راهی وکلاهک لوله های چهار گوش وگرد جهت دودکش وشومینه از سایز80الی 300- لوله های آزبست از سایز 60الی 1200همراه مانشون وواشرمربوطه -تلفکس36673262-09121096547
محصولات آزبست هاشمی

لوله بتنی - لوله آزبست - لوله سیمانی ولوله ایرانیت

هاشمی
تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۶۵۴۷-۳۶۶۷
تولید وتوزیع کلیه لوله های سیمانی وبتنی - فروش لوله های آزبست وایرانیت ارسال به تمام نقاط ایران
لوله بتنی - لوله آزبست - لوله سیمانی ولوله ایرانیت

فروش لوله ساختمانی آزبست و سیمانی هاشمی

هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱,۳۶۱۴۸۷۸۲...
لوله و اتصالات آزبست هاشمی ، بتونی ، سیمانی و ساختمانی - لوله ساختمانی ،آزبست ، بتونی همراه اتصالات - لوله آزبست و مانشون و واشر مربوطه بزرگترین توزیع کننده لوله های آزبست وساختمانی با نازلترین قیمت تهیه و توزیع لوله های آزبست فاضلاب وتحت فشار همراه مانشون و واشر از سایز 60 الی 1200 لوله های بت...
فروش لوله ساختمانی آزبست و سیمانی هاشمی

فروش لوله های سیمانی وورق موجدار

هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱,۳۶۱۴۸۷۸۳...
بزرگترین توزیع کننده لوله های آزبست ؛ سیمانی ؛بتونی وساختمانی همراه با کلیه اتصالات مربوطه این مجموعه مزایده لوله های آزبست و............. را ازکلیه شرکتهای آب وفاضلاب وعمران وشهرداری ودیگرارگانهای کشور از جمله آب وفاضلاب البرز؛ هرمزگان ؛اصفهان؛شیراز؛گرگان (استان گلستان)؛آب وفاضلاب قم؛اراک ؛قزوین ...
فروش لوله های سیمانی وورق موجدار

واشرآبندی - لوله آزبست - بوشن آزبست وسیمانی

محمد هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱ ۰۹۱۲۱۰۹۶۵۴۷
نمایندگی رسمی از شرکت فارسیت دورود وشرکت فارسیت اهواز لوله واتصالات آزبست هاشمی فروش کلیه واشرهای آبندی گرد - تخت ولبه دار -- لوله آزبست و مانشون و واشر مربوطه - محصولات آزبستی هاشمی ، ورق ، لوله ، اولین و بزرگترین توزیع کننده لوله های ساختمانی با نازلترین قیمت تهیه و توزیع لوله های آزب...
واشرآبندی - لوله آزبست - بوشن آزبست وسیمانی

شرکت نهرآبکاران

هاشمی
تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۶۵۴۷,۰۹۱۰۱...
- نمایندگی (فارسیت دورود وفارسیت اهواز)وبزرگترین توزیع کننده لوله های آزبست فاضلاب و فشار قوی در سایزهای 60 الی 1200 و کلاسهای PN و PR همراه مانشون و واشر آبندی(گرد؛تخت ؛لبه دارفرم؛شیاردار؛گلندی؛تایتون وژوئن) . 2 - فروش لوله های آزبست ساختمانی ، آزبست سیمانی همراه بوشن ، کلاهک و زانو آزبستی گرد و ...
شرکت نهرآبکاران

لوله سیمانی وساختمانی g,gi Hcfsj

محمد هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱ ۰۹۱۲۱۰۹۶۵۴۷
توزیع کننده کلیه لوله های آزبست فاضلاب وفشارقوی همراه مانشون وواشر مربوطه - بزرگترین توزیع کننده لوله آزبست سیمانی وساختمانی - ارسال به تمام نطاط ایران 09121096547 نماینده لوله آزبست درایران فروش ویا معاوضه لوله های آزبست
لوله سیمانی وساختمانی g,gi Hcfsj

لوله آزبست هاشمی

محمد هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱ ۰۹۱۲۱۰۹۶۵۴۷
بزرگترین توزیع کننده لوله وورق ایرانیتی وآزبستی - فروش لوله آزبست ساختمانی وسیمانی همراه بوشن وکلاهک وزانو - فروش لوله آزبست فاضلاب وفشارقوی CPR-CPNهمراه مانشون وواشر مربوطه ولوله آزبست بتونی جهت مصارف کشاورزی وپلهای عظیم راهسازی - ورق ایرانیتی وفایبرگلاس - 09121096547هاشمی خریدار وفروشنده لوله ه...
لوله آزبست هاشمی

خریدار مزایده لوله ومانشون های فارسیت دورود

محمد هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱ ۰۹۱۲۱۰۹۶۵۴۷
نماینده فروش محصولات آزبست فارسیت دورود - 1-فروش لوله های آزبست فاضلاب وفشار قوی ازسایز60الی 1200درسایز وکلاسهای PNو 2PR_فروش مانشون وواشر آزبست فاضلاب وفشارقوی 3- فروش ورق آزبست موجدار وصاف 4- فروش لوله آزبست ساختمانی5- فروش بوشن وکلاهک ساختمانی وزانو 6-فروش آردواز 7- فروش لوله بتنی مسلح وغیر مسلح ...
خریدار مزایده لوله ومانشون های فارسیت دورود

فروش لوله واتصال بتونی آزبست وسیمانی

هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱,۳۶۱۴۸۷۸۳...
توزیع کننده لوله آزبست و لوله سیمانی و لوله بتنی فشار قوی جهت پلهای کشاورزی وپلهای عظیم راهسازی درسایز واندازه های مختلف درایران -ارسال به تمام نقاط کشور- آزبست هاشمی فروش لوله های آزبست فاضلاب وفشار قوی همراه مانشون وواشر ازسایز60الی 1200درکلاسهای PNوPR ایرانیتی - فارسیتی - پرسیتی -آذریتی وپرمیتی...
فروش لوله واتصال بتونی آزبست وسیمانی

فروش لوله وورق آزبست هاشمی

هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱ ۰۹۱۲۱۰۹۶۵۴۷
بزرگترین توزیع کننده ورق موجداروصاف ولوله های آزبست فاضلابی وفشارقوی فابریک درسایزهای 60الی 1200درکلاسهای مختلف آبرسانی - ایرانیتی - فارسیتی - آزریتی - پرسیتی و...... همراه مانشون وواشرهای مربوطه فروش وارسال به تمام نقاط ایران با نازلترین قیمت - 09121096547-02136673262 نماینده شرکتهای فارسیت دورو...
فروش لوله وورق آزبست هاشمی

تولید ورق نسوز آزبستی

محمد
تلفن: ۳۵۱۴۸۷۸۱,۳۶۱۴۸۷۸۲...
تولید کننده ورق نسوز از جنس آزبست با تحمل حرارت بالا . این محصول در صنایع مختلفی از جمله فولاد سازی، شیشه سازی، آلومینیم سازی و واشر سازی و ریخته گری و کوره های ذوب القایی به کار می رود.این محصول در ابعاد 1000×1000 میلی متر در ضخامتهای1،5/1، 2، 3، 4، 5 ، 6، 8 و 10 ء20میلی متر و ضخیمتر موج...
تولید  ورق  نسوز  آزبستی

فروش محصولات نانوآزبست هاشمی

هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱,۳۶۱۴۸۷۸۲
بزرگترین نمایندگی فروش وتوزیع کننده ورقهای ایرانیت صاف وموجدار وآردواز بانازلترین قیمت وبالاترین کیفیت ورقهای فایبر گلاس وپلی کربنات لوله های بتنی مسلح وغیرمسلح ازسایز250الی 1800درمتراژهای 5/1متر 2/5متر و7متری لوله های آزبست ساختمانی ، لوله های ساختمانی گرد و چهار گوش جهت دودکش وشومینه ...
فروش محصولات نانوآزبست هاشمی

بزرگترین مرکزبخش وفروش لوله ورق سیمانی نانو

محمد
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱,۳۶۱۴۸۷۸۳...
- نمایندگی (فارسیت دورود وفارسیت اهواز)وبزرگترین توزیع کننده لوله های آزبست فاضلاب و فشار قوی در سایزهای 60 الی 1200 و کلاسهای PN و PR همراه مانشون و واشر آبندی(گرد؛تخت ؛لبه دارفرم؛شیاردار؛گلندی؛تایتون وژوئن) . 2 - فروش لوله های آزبست ساختمانی ، آزبست سیمانی همراه بوشن ، کلاهک و زانو آزبستی گرد و ...
بزرگترین مرکزبخش وفروش لوله ورق سیمانی نانو

لوله وورق ایرانیت هاشمی

هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱,۳۶۱۴۸۷۸۳...
نمایندگی وبزرگترین مرکز پخش لوله آزبست فارسیتی وفروش لوله ساختمانی گرد وچهارگوش ؛ فروش وپخش لوله فاضلاب وفشارقوی وورق موجدار وصاف فاسیت ؛آذریت ؛ایرانیت وپرسیتی بانازلترین قیمت ارسال به تمام نقاط کشور لوله آزبست فاضلاب وفشار قوی مانشون وواشر آزبست ورق موجدار فارسیت وآذریت لوله بتنی مسلح وغیر...
لوله وورق ایرانیت هاشمی

نهرآب کاران (هاشمی)

هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱-۳
- نمایندگی (فارسیت دورود وفارسیت اهواز)وبزرگترین توزیع کننده لوله های آزبست فاضلاب و فشار قوی در سایزهای 60 الی 1200 و کلاسهای PN و PR همراه مانشون و واشر آبندی(گرد؛تخت ؛لبه دارفرم؛شیاردار؛گلندی؛تایتون وژوئن) . 2 - فروش لوله های آزبست ساختمانی ، آزبست سیمانی همراه بوشن ، کلاهک و زانو آزبستی گرد و ...
نهرآب کاران (هاشمی)

فروش ورق ایرانیت هاشمی

هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱,۳۶۱۴۸۷۸۳...
بزرگترین فروشنده ورق موجدار ایرانیت وفارسیت فروش لوله آزبست ساختمانی وفاضلاب همراه کلاهک وبوشن فروش لوله آزبست فشار قوی در سایز های مختلف 09121096547-02136673262هاشمی نمایندگی از 2شرکت فارسیت دورود وفارسیت اهواز
فروش ورق ایرانیت هاشمی

فروشگاه هاشمی _نمایندگی و مرکز پخش _تولید وتوزیع

هاشمی
تلفن: ۳۶۱۴۸۷۸۱,۳۶۱۴۸۷۸۳...
1-تهیه وتوزیع لوله های آزبست ؛فاضلاب وفشار قوی همراه مانشون وواشرمربوطه ازسایز 60الی 1200 2- فروش اتصالات چدنی وآزبست در سایز وکلاسهای مختلف - 3-برش لوله های آزبست وسیمانی دراندازههای مختلف ودلخواه - 4-فروش ورق ایرانیت آزبست ارسال به تمام نقاط ایران 09121096547-تلفکس36673262 نماینده :شر...
فروشگاه هاشمی _نمایندگی و مرکز پخش _تولید وتوزیع

فروش الیاف جایگزین آزبست

هاشمی
تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۶۵۴۷-۳۶۶۷
فروش الیاف پی وی ای pvaو کنف - سپیولیت - الیاف pp
فروش الیاف جایگزین آزبست