حالت نمایش

آگهی های مياندوآب

دوربین فیلمبرداری ام دی 9000

تراب شکریان
تلفن: ۰۹۳۵۶۳۶۹۰۰۹,۰۴۴۴۵...
دوربین فیلمبرداری ام دی 9000همراه بایک عدد باطری 4ساعته و2نیم ساعته پروژکتور سیصدواتی فندار شارژروجعبه آلمینیومی
دوربین فیلمبرداری ام دی 9000