حالت نمایش

آگهی های فريدون شهر

مدرج کردن مخازن

آلفاتکنیک
تلفن: ۰۹۱۳۳۶۷۶۰۰۲و۰۹۱۳۳۱۲۱۰۲۶و۰۹۳۳۸۵۰۳۳۱۶
اجرای لوله کشی استیل وتاسیسات کارخانجات صنایع غذایی مطابق باآخرین استانداردروزدنیا . مدرج کردن انواع مخازن استیل بادقت بسیاربالابه روش الکتروشیمیایی جهت اطلاع ازباقیمانده محصول درمخزن تبدیل پاستوریزاتورهای یک مرحله ای به دومرحله ای
مدرج کردن مخازن