حالت نمایش

آگهی های مباركه

مینی بوس مهسان

شاپوری
تلفن: ۰۹۳۷۹۳۵۱۵۵۳
فروشنده مینی بوس مهسان مدل88رنگ سبزکولرکتابی روی سقف موتورفنی انترکولرظرفیت 18نفره لاستک هانوترمزabsاتاق ماشین ساخت شرکت عقاب تبریز
مینی بوس مهسان