حالت نمایش

آگهی های ورزنه

فروش ماسه بادی جهت بستر سازی گاو و گوساله و گوسفند

حسینعلی میراحمدی
تلفن: ۰۹۱۳۲۰۳۰۶۶۵
ماسه (بادی)، فاقد مواد مغذی برای رشد باکتریها می‌باشند. ماسه را از دیدگاه میکرویولوژی می‌توان بهترین بستر برای دامها ذکر نمود به طوری که می‌توان به بیشترین میزان سلامتی پستان و تمیزی و راحتی دام نسبت به سایر مواد بستر اشاره کرد که علل آن عبارت است از: - عدم وجود کربن و ازت برای رشد میکروبها، - ...
فروش ماسه بادی جهت بستر سازی گاو و گوساله و گوسفند

فروش ماسه بادی جهت بستر گلخانه جهت کشت سبزی و صیفی

حسینعلی میراحمدی
تلفن: ۰۹۱۳۲۰۳۰۶۶۵
ماسه - محیط کشت معروف؛ - فاقد هر گونه عناصر؛ - ارزش آن به واسطه وجود تخلخل کافی، وجود اکسیژن و حفظ رطوبت. اولین محیط کشت ماسه است که برای ریشه‌دار کردن گیاهان ارزشی خاص دارد، زیرا نشاء جدا شده از پایه‌های مادری ذخیره غذایی به اندازه کافی دارند. اندازه ذرات ماسه و تخلخل بین این ذرات بسته به نوع ن...
فروش ماسه بادی جهت بستر گلخانه جهت کشت سبزی و صیفی

لوله کشی مرکزی

لوله کشی مرکزی
تلفن: ۰۹۱۶۲۸۴۱۰۳۶
کلیه خدمات لوله کشی آب وفاضلاب، گرمایش از کف، نصب رادیاتور و شیرآلات و .....
لوله کشی مرکزی