حالت نمایش

خیابان مطهری

اجاره زیر پله درخیابان مطهری با قیمت مناسب

رضاصفت
تلفن: ۰۹۱۱۳۳۹۳۲۹۲
اجاره زیر پله در بهترین جای خیابان مطهری با اجاره بهای مناسب آدرس : رشت- خیابان مطهری -روبروی پاساژ امیر - جنب یخ در بهشت خمام (شعبه رشت ) امکانات : آب ندارد (جهت اغذیه فروشی مناسب نیست )- تلفن و برق اختصاصی هم اکنون روسری فروشی ) امکان کار به صورت مشارکتی نیز در صورت مناسب بودن موقعیت وجود دارد...
اجاره زیر پله درخیابان مطهری با قیمت مناسب