حالت نمایش

مراجع قانونی

استخدام راننده در شرکت بازار گشت خزر

شرکت بازار گشت خزر
تلفن: ۰۱۳۳۳۶۹۶۲۰۹
...ره از سوی سازمان پایانه و 2عددپاکت نامه و یک عددپوشه به نشانی دفتر مرکزی شرکت واقع در رشت مقابل پارک جنگلی سراوان جنب رستوران خاتون خیابان شهدا پلاک2 مراجعه و با ارایه مدارک ذکرشده اقدام به دریافت معرفی نامه جهت انجام تست عدم اعتیاد و تست سلامت روحی وروانی و دریافت گواهی عدم سو پیشنه به مراجع قان...
استخدام راننده در شرکت بازار گشت خزر