حالت نمایش

تیراژ دلخواه

چاپ کتاب

شرکت پژوهش یاران
تلفن: ۰۹۳۶۵۹۱۴۱۰۸
... خدمات زیر در حوزه تدوین، ویراستاری و چاپ کتاب ارایه می نماید: 1.چاپ کتب تدوین شده شما توسط انتشارات های طرف قرار داد ما به صورت ویژه در اسرع وقت در تیراژ دلخواه شما با بهترین قیمت 2. استخراج کتاب از پایان نامه های دانشجویی و انجام تمام مراحل بررسی اولیه آن 3. آماده سازی، ویراستاری، صفحه آرای...
چاپ کتاب