جستجوهای مرتبط
حالت نمایش

اتوبان باش

مغازه فروشی کد 213

مشاور ا ملاک حمیدی در رشت
تلفن: ۰۹۱۱۸۳۶۲۰۵۷
مغازه فروشی 25 متری 1 باب 35 متری 2 باب -50 متری 2 باب 28.5متری 2 باب --با زمین بر اصلی در رشت معاوضه میشود -زمین باید بر اصلی اتوبان باش-یا بر دوم اتوبان باشه با فاصله نزدیک -تغیر کار بری داشته باشه
مغازه فروشی کد 213