حالت نمایش

اتوبوس توریستی

تور آبشار زمرد حویق پاییز 96

آرند تور
تلفن: ۰۲۱۴۴۹۵۷۰۵۱
...چهار شنبه 1396/08/17 تا 1396/08/19 ساعت حرکت : چهار شنبه ساعت 23:00 http://arandtour.com/tour.cfm?id=542 هزینه سفر تور آبشار زمرد حویق: با اتوبوس توریستی :320000 تومان اطلاعات حرکت: محل حرکت: میدان آرژانتین ابتدای خیابان الوند ساعت 23:00 شب وسیله حمل و نقل: اتوبوس توریست...
تور آبشار زمرد حویق پاییز 96

تور طبیعت گردی خلخال به اسالم پاییز 96

آرند تور
تلفن: ۰۲۱۴۴۹۵۷۰۵۱
... از چهارشنبه 1396/08/17 تا1396/08/19 ساعت حرکت : چهار شنبه ساعت 22:00 http://arandtour.com/tour.cfm?id=132 هزینه سفر تور خلخال به اسالم: با اتوبوس توریستی :295000 تومان اطلاعات حرکت: محل حرکت: میدان آرژانتین ابتدای خیابان الوند ساعت 22:00 شب وسیله حمل و نقل: اتوبوس توریستی...
تور طبیعت گردی خلخال به اسالم پاییز 96

تور کویر مصر پاییز 96

آرند تور
تلفن: ۰۲۱۴۴۹۵۷۰۵۱
... مصر ازچهارشنبه1396/09/15 تا 1396/09/17 ساعت حرکت : چهار شنبه ساعت 21:00 http://arandtour.com/tour.cfm?id=1090 هزینه سفر تور کویر مصر: با اتوبوس توریستی: 240.000تومان با اتوبوس vip :270000 تومان اطلاعات حرکت: محل حرکت: میدان آرژانتین ابتدای خیابان الوند ساعت 21:00 شب وس...
تور کویر مصر پاییز 96

تور ماسال ییلاق اولسبلنگاه پاییز 96

آرند تور
تلفن: ۰۲۱۴۴۹۵۷۰۲۱
... شنبه 1396/08/18 تا 1396/08/19 ساعت حرکت : پنج شنبه ساعت 05:00 http://arandtour.com/tour.cfm?id=86 هزینه سفر تور ماسال ییلاق اولسبلنگاه: با اتوبوس توریستی:260.000 تومان اطلاعات حرکت: محل حرکت: میدان آرژانتین ابتدای خیابان الوند ساعت 05:00 صبح وسیله حمل و نقل: اتوبوس توریستی...
تور ماسال ییلاق اولسبلنگاه پاییز 96