حالت نمایش

اتوبوس توریستی

تور آبشار زمرد حویق پاییز 96

آرند تور
تلفن: ۰۲۱۴۴۹۵۷۰۵۱
...چهار شنبه 1396/08/17 تا 1396/08/19 ساعت حرکت : چهار شنبه ساعت 23:00 http://arandtour.com/tour.cfm?id=542 هزینه سفر تور آبشار زمرد حویق: با اتوبوس توریستی :320000 تومان اطلاعات حرکت: محل حرکت: میدان آرژانتین ابتدای خیابان الوند ساعت 23:00 شب وسیله حمل و نقل: اتوبوس توریست...
تور آبشار زمرد حویق پاییز 96

تور کویر مصر پاییز 96

آرند تور
تلفن: ۰۲۱۴۴۹۵۷۰۵۱
... مصر ازچهارشنبه1396/09/15 تا 1396/09/17 ساعت حرکت : چهار شنبه ساعت 21:00 http://arandtour.com/tour.cfm?id=1090 هزینه سفر تور کویر مصر: با اتوبوس توریستی: 240.000تومان با اتوبوس vip :270000 تومان اطلاعات حرکت: محل حرکت: میدان آرژانتین ابتدای خیابان الوند ساعت 21:00 شب وس...
تور کویر مصر پاییز 96